پنجشنبه بیست و نهم آبان 1393 22:43
جلسه مجمع عمومی نوبت دوم

زمان : جمعه 93/9/14 راس ساعت 9  صبح

مکان : مجتمع 100 واحدی نگین کسری

نوشته شده توسط عظیمی  | لینک ثابت |

سه شنبه دهم تیر 1393 1:28
اعضا محترم جهت عقد قرارداد حداکثر تا مورخه 93/4/15 به دفتر تعاونی مراجعه نمایند

نوشته شده توسط عظیمی  | لینک ثابت |

شنبه سوم خرداد 1393 1:23
اعضای محترم فاز های 1و2و3 جهت تعیین نحوه قسط بندی وام مسکن مهر تا تاریخ 93/3/31 به دفتر تعاونی مراجعه نمایند

نوشته شده توسط عظیمی  | لینک ثابت |

سه شنبه سی ام اردیبهشت 1393 22:34
جلسه داخلی تعانی مسکن نظام دامپزشکی کرمانشاه با صاحبان امتیاز هر سه فاز به صورت جداگانه طبق جدول زیر برگزار می گردد

فاز 3 :جمعه 93/3/2 راس ساعت 10 صبح

فاز1: یکشنبه 93/3/4 راس ساعت 16 بعداز ظهر

فاز2:سه شنبه 93/3/6 راس ساعت 10 صبح

مکان: دفترتعاونی مسکن

 

نوشته شده توسط عظیمی  | لینک ثابت |

یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1393 0:32
 

 برآوردها تا تاریخ 93/3/10 دارای اعتبار می باشد . بدیهی است درصورت تورم و افزایش قیمت ، برآورد هزینه های هر سه فاز بر اساس  تورم و قیمت بازار افزایش می یابد

برآورد هزینه های باقیمانده عملیات اجرای پروژه 100 واحدی نگین کسری
ردیف  شرح واحد مقدار قیمت واحد خرید ( ریال) هزینه های دستمزد به ازای واحد (ریال) هزینه کل (ریال)  
1 سفید کار ی راه پله متر مربع 1,300 9,000 36,000 58,500,000  
2 سفید کاری بدنه پارکینگ متر مربع 1,420 9,000 75,000 119,280,000  
3 ایزولاسیون داخلی متر مربع 1,200 60,000 16,000 91,200,000  
4 ایزولاسیون پارکینگ متر مربع 500 60,000 16,000 38,000,000  
5 اجرای کاشی و سرامیک متر مربع 11,000 0 90,000 990,000,000  
6 نصب کاسه توالت ایرانی عدد 100 0 120,000 12,000,000  
7 کاسه روشویی عدد 100 0 50,000 5,000,000  
8 شیر سرد وگرم توالت عدد 100 0 20,000 2,000,000  
9 شیر سرد و گرم روشویی عدد 100 0 20,000 2,000,000  
10 شیر سرد و گرم حمام عدد 100 0 20,000 2,000,000  
11 شیر سرد و گرم ظرفشویی عدد 100 0 20,000 2,000,000  
12 نرده راه پله  کیلوگرم 2,000 25,000 10,000 70,000,000  
13 پنجره فلزی راه پله  کیلوگرم 1,000 25,000 10,000 35,000,000  
14 سقف پارکینگ مقطوع       50,000,000  
15 سقف کاذب سرویس ها متر مربع 700 270,000 0 189,000,000  
16 درب چوبی داخلی عدد 400 700,000 80,000 312,000,000  
17 یراق آلات درب های چوبی داخلی عدد 400 250,000 0 100,000,000  
18 درب ضد سرقت عدد 100 8,000,000 300,000 830,000,000  
19 تیغه چینی سردر دربهای ضد سرقت عدد 100 50,000 500,000 55,000,000  
20 سنگ کف پله عدد 420 100,000 70,000 71,400,000  
21 سنگ کنار پله  متر طول 240 200,000 120,000 76,800,000  
22 سنگ پیشانی پله  عدد 420 50,000 50,000 42,000,000  
23 سنگ کف پاگرد متر مربع 50 200,000 120,000 16,000,000  
24 سنگ کف لابی متر مربع 500 200,000 120,000 160,000,000  
25 سنگ کف پنجره  متر طول 150 18,500 33,000 7,725,000  
26 سنگ قرنیز متر طول 3,600 15,000 33,000 172,800,000  
27 سنگ بدنه پارکینگ متر مربع 500 200,000 120,000 160,000,000  
برآورد هزینه های باقیمانده عملیات اجرای پروژه 100 واحدی نگین کسری
ردیف  شرح واحد مقدار قیمت واحد خرید ( ریال) هزینه های دستمزد به ازای واحد (ریال) هزینه کل (ریال)  
28 موزاییک کف پارکینگ متر مربع 3,200 70,000 80,000 480,000,000  
29 نمای شسته سیمانی متر مربع 2,000 32,000 350,000 764,000,000  
30 نمای ساده سیمانی متر مربع 1,400 19,000 32,000 71,400,000  
31 تهیه و نصب آسانسور دستگاه 4 700,000,000 0 2,800,000,000  
32 تهیه و نصب جک پارکینگ  دستگاه 2 400,000,000 0 800,000,000  
33 گاز کشی  واحد 100 6,800,000   680,000,000  
34 نصب کلید و پریز عدد 3,300 0 4,000 13,200,000  
35 سیستم اعلان حریق مقطوع 100 1,000,000 200,000 120,000,000  
36 سیستم اطفاء مقطوع 24 0 0 0  
37 سیستم آیفون معمولی مقطوع 100 500,000 0 50,000,000  
38 درب ورودی ساختمانها کیلوگرم 1,000 25,000 10,000 35,000,000  
39 سیستم پمپاژ و ذخیره آب و هزینه های نصب کنتور فرعی مقطوع 1 450,000,000 0 450,000,000  
40 دیوار حائل مقطوع 1 700,000,000   700,000,000  
41 مانده هزینه انشعابات آب و فاضلاب مقطوع 100 3,000,000   300,000,000  
42 انشعاب برق مقطوع 100 8,500,000   850,000,000  
43 انشعاب گاز مقطوع 100 1,550,000   155,000,000  
44 هزینه پست برق مقطوع       0  
45  ساخت انباری واحد ها مقطوع 100     100,000,000  
46 اجای لوله مسی کولر گزی واحد 100 2,500,000   250,000,000  
47 درب کرکره ای مقطوع       50,000,000  
48 رنگ دیواره داخلی آسانسورها مترمربع 1,000 50,000 0 50,000,000  
49 بلوکاژ طبقه همکف متر مکعب 420 375,000 300,000 283,500,000  
50 مطالبات مدیریت پیمان مقطوع 1 900,000,000   900,000,000  
51 مطالبات پیمانکاران مقطوع       1,499,000,000  
52 حقوق و مزایای پرسنل مقطوع       300,000,000  
53 بدهی تامین اجتماعی مقطوع       600,000,000  
جمع کل (ریال)   15,970,805,000
نوشته شده توسط عظیمی  | لینک ثابت |

یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1393 0:25
 برآوردها تا تاریخ 93/3/10 دارای اعتبار می باشد . بدیهی است درصورت تورم و افزایش قیمت ، برآورد هزینه های هر سه فاز بر اساس  تورم و قیمت بازار افزایش می یابد

 برآورد هزینه های باقیمانده پروژه مجتمع مسکونی کاسپین- فاز 3    

                               
برآورد هزینه های باقیمانده پروژه مجتمع مسکونی کاسپین- فاز 3        
             
  شرح واحد هزینه مصالح (ریال) هزینه دستمزد (ریال) جمع (ریال) طلب پیمانکار مبلغ باقیمانده
1 تهیه و نصب دو دستگاه آسانسv دستگاه 1,430,000,000   1,430,000,000   1,430,000,000
2 سیمانکاری دیواره آسانسور مترمربع   30,000,000 30,000,000   30,000,000
3 درب ضدسرقت لنگه 300,000,000 15,000,000 315,000,000 65,000,000 65,000,000
4 دربهای چوبی داخلی لنگه 107,200,000 12,800,000 120,000,000 0 0
5 تیغه چینی  و پرکردن چهل عدد چهارچوب درب واحدها عدد   16,000,000 16,000,000 6,000,000 6,000,000
6 یراق آلات 160 عدد درب های داخلی عدد 40,000,000   40,000,000   40,000,000
7 درب کرکره برقی 2 عدد عدد 50,000,000   50,000,000   50,000,000
8 درب ورودی عابر 1 عدد لنگه 10,000,000   10,000,000   10,000,000
9 بدهی درب و پنجره یو پی وی سی مترمربع 100,000,000   100,000,000 100,000,000 100,000,000
10 ساخت و نصب درب فلزی انباری لنگه 70,000,000 6,000,000 76,000,000   76,000,000
11 بدهی اندودسفید طبقات  مترمربع   533,000,000 533,000,000 140,000,000 140,000,000
12 اندودگچ و خاک و سفید بالای درب ورودی واحدها  عدد   30,000,000 30,000,000   30,000,000
13 اندود سفید دو باکس راه پله اصلی مترمربع   40,000,000 40,000,000   40,000,000
14 اندود سفید پارکینگ مترمربع   150,000,000 150,000,000   150,000,000
15 سنگ بدنه دو باکس راه پله اصلی مترمربع 51,000,000 31,000,000 82,000,000 27,000,000 27,000,000
16 سنگ کف و زیر پله دو باکس راه پله اصلی عدد 67,000,000 54,000,000 121,000,000 56,000,000 56,000,000
17 سنگ بدنه پارکینگ مترمربع 90,000,000 50,000,000 140,000,000   140,000,000
18 سنگ نمای غربی مترمربع 8,000,000 20,000,000 28,000,000   28,000,000
19 سنگ بدنه راه پله داخل حیاط مترمربع 23,000,000 1,500,000 24,500,000   24,500,000
               
                                برآورد هزینه های باقیمانده پروژه مجتمع مسکونی کاسپین- فاز 3                    
ردیف شرح واحد هزینه مصالح (ریال) هزینه دستمزد (ریال) جمع (ریال) طلب پیمانکار مبلغ باقیمانده
20 سنگ کف و زیر پله راه پله داخل حیاط عدد 2,200,000 2,000,000 4,200,000   4,200,000
21 اندود گچ و خاک و سفید راه پله حیاط مترمربع   3,000,000 3,000,000   3,000,000
22 اجرای آردواز اتاقک داخل حیاط مقطوع 25,000,000   25,000,000   25,000,000
23 ایزولاسیون کف حیاط مترمربع 5,000,000 4,300,000 9,300,000   9,300,000
24 موزاییک حیاط مترمربع   38,700,000 38,700,000   38,700,000
25 سنگ ازاره حیاط مترطول 15,000,000 5,000,000 20,000,000   20,000,000
26 موزاییک پارکینگها مترمربع 115,000,000 130,000,000 245,000,000   245,000,000
27 کفسازی(بلوکاژ) طبقه همکف مترمکعب 100,000,000 60,000,000 160,000,000   160,000,000
28 پوکه ریزی طبقه اول پارکینگ مترمربع 20,000,000 40,000,000 60,000,000   60,000,000
29 کفسازی رمپ مترمربع 15,000,000 10,000,000 25,000,000   25,000,000
30 بدهی کاشی و سرامیک طبقات  مترمربع   120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000
31 بدهی گازرسانی مترطول 700,000,000   700,000,000 490,000,000 490,000,000
32 تعداد 40 عدد کنتور گاز عدد 62,000,000   62,000,000   62,000,000
33 دیوارچینی 26 عدد انباری عدد   25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000
34 دیوارچینی طبقه همکف نمای غربی مترمربع   8,000,000 8,000,000   8,000,000
35 دیوارچینی رمپ مترمربع   10,000,000 10,000,000   10,000,000
36 بدهی سقف کاذب پی وی سی مترمربع 97,000,000   97,000,000 27,000,000 27,000,000
37 بدهی مدیریت پیمان مترمربع زیربنا   240,000,000 240,000,000 240,000,000 240,000,000
38 بدهی سازمان تامین اجتماعی مقطوع     420,000,000   420,000,000
39 بدهی حقوق پرسنل تا اردیبهشت ماه 93 مقطوع   290,000,000 290,000,000   290,000,000
               
                                برآورد هزینه های باقیمانده پروژه مجتمع مسکونی کاسپین- فاز 3                      
ردیف شرح واحد هزینه مصالح (ریال) هزینه دستمزد (ریال) جمع (ریال) طلب پیمانکار مبلغ باقیمانده
40 سیمان شسته  مترمربع   100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000
41 پلاستر سیمان داخل انباری مترمربع   55,000,000 55,000,000   55,000,000
42 بدهی اطفاء حریق مقطوع 120,560,000   120,560,000 10,000,000 10,000,000
43 بدهی اسکلت فلزی کیلوگرم 6,294,468,281   6,294,468,281 900,000,000 900,000,000
44 مصالح شامل : آجرسفال،سیمان،ماسه و پودرسنگ و...   100,000,000   100,000,000   100,000,000
45 سیستم آب و فاضلاب مترمربع زیربنا 30,000,000 40,000,000 70,000,000   70,000,000
46 پست هوایی برق مقطوع 30,000,000   30,000,000 30,000,000 30,000,000
47 تاسیسات برقی مترمربع زیربنا   100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000
48 خرید و نصب لوله مسی کولر گازی چهل واحد   80,000,000   80,000,000   80,000,000
49 خرید و نصب بوسترپمپ آتشنشانی و آبرسانی   300,000,000   300,000,000   300,000,000
50 نصب شیرآلات چهل واحد  عدد   5,000,000 5,000,000   5,000,000
51 خرید و نصب سنگ روشوئی چهل واحد عدد 28,000,000 2,000,000 30,000,000   30,000,000
52 خرید و نصب نرده راه پله کیلوگرم 40,000,000   40,000,000   40,000,000
53 خرید و نصب چهل عدد آیفون(معمولی) عدد 16,000,000   16,000,000   16,000,000
54 خرید و نصب اگزوس فن روی بام   10,000,000   10,000,000   10,000,000
55 بدهی طراحی دیوار حایل مقطوع   30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
مبلغ کل : شش میلیارد و ششصد میلیون و هفتصد هزار ریال             6,600,700,000
توضیح : بدهی به ادارات ( شهرداری ، دارایی و .... ) محاسبه نگردیده است .              
برآورد صورت گرفته شده بر اساس قیمت مصالح و دستمزد در اردیبهشت ماه سال 1393 می باشد .              
مبالغ برآورد شده تا پایان اردیبهشت ماه سال 1393 دارای اعتبار می باشد .              
نوشته شده توسط عظیمی  | لینک ثابت |

یکشنبه چهاردهم اردیبهشت 1393 14:34
طبق مصوبه مجمع عمومی 93/1/22آخرین مهلت تکمیل موجودی و واریزوجه به حساب تعاونی مسکن نظام دامبزشکی93/2/15می باشد
درصورت عدم تکمیل موجودی اسامی بدهکاران جهت سلب امتیاز به اداره تعاون ارسال میگردد

نوشته شده توسط عظیمی  | لینک ثابت |

یکشنبه هجدهم اسفند 1392 14:58

مجمع عمومی نوبت دوم راس ساعت 10 صبح مورخه 93/1/22 در محل برج کاسپین برگزار می گردد

نوشته شده توسط عظیمی  | لینک ثابت |

یکشنبه هجدهم اسفند 1392 14:57
قابل توجه اعضا محترم سرمایه گزار  پروزه های مسکونی فاز 1و2و3

با توجه به پیشنهاد اعضای محترم در مجمع عمومی مورخه 92/12/16 در خصوص دریافت جریمه از اعضای بدحساب و بدهکار به تعاونی مسکن براساس هرمتر مربع در هر ماه 200،000ريال به اطلاع می رساند که در مورخه 93/1/22 درصورت تصویب مجمع عمومی و اداره کار ، تعاون و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه از ابتدای سال 1393 قابل اعمال و دریافت می باشد .

نوشته شده توسط عظیمی  | لینک ثابت |

شنبه هفدهم اسفند 1392 20:45
درصورت عدم واریز وجه مورد درخواست تعاونی مسکن نظام دامپزشکی کرمانشاه تامورخه 92/12/20 روند اجرایی پروزه های هر سه فاز متوقف خواهدشد

واریزی ها براساس متراز به شرح زیر می باشد :

واحدهای95متری مبلغ چهارمیلیون تومان
واحدهای 82.5متری مبلغ دومیلیون تومان
واحدهای 77متری مبلغ صفر

و برای واحدهای برج کاسپین بر اساس هر متر مربع مبلغ 8،000،000ريال منهای وام دریافتی 20،000،000ريال

با مهلت پرداخت92/12/20

نوشته شده توسط عظیمی  | لینک ثابت |

سهم مشارکت فاز 1و2 جمعه نهم اسفند 1392 9:6
پرداخت سهم مشارکت تعاونی مسکن نظام دامپزشکی کرمانشاه
واحدهای95متری مبلغ چهارمیلیون تومان
واحدهای 82.5متری مبلغ دومیلیون تومان
واحدهای 77متری مبلغ صفر
مهلت پرداخت92/12/20
tmnd.blogfa.com

نوشته شده توسط عظیمی  | لینک ثابت |

فاز3 شنبه سوم اسفند 1392 18:44
اعضا محترم فاز3

نسبت به واریز باقی مانده واریزها تا پایان سال 92 بر اساس هر متر مربع 8،000،000ريال با احتساب وام دریافتی تا مورخه 92/12/15 اقدام فرمایند

نوشته شده توسط عظیمی  | لینک ثابت |

جلسه مجمع عمومی جمعه بیست و پنجم بهمن 1392 12:6

آگهی دعوت

بدینوسیله از کلیه اعضا و سرمایه گزاران تعاونی مسکن نظام دامپزشکی کرمانشاه دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی که در مورخه 92/12/16 راس ساعت 10 صبح در محل مجتمع کاسپین برگزار می گردد حضور بهم رسانند

ضمنا متقاضیان ثبت نام کاندیدای سمت بازرسی حداکثر تا مورخه 92/11/30 به دفتر تعاونی مراجعه نمایند .جلسه مجمع عمومی در موعد مقرر برگزار گردید اما با توجه به عدم حد نساب حاضرین در این جلسه ، مجمع عمومی به مرحله دوم موکول گردید که زمان برگزاری آن متعاقبا اعلام میگردد .


نوشته شده توسط عظیمی  | لینک ثابت |

هشدار چهارشنبه نهم بهمن 1392 0:5
                                                         هشدار

بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضا و سرمایه گزاران تعاونی مسکن نظام دامپزشکی کرمانشاه می رساند که اطلاع رسانی به اعضا فقط از طریق این وبلاگ  صورت می گیرد و این تعاونی مسکن هیچگونه مسئولیتی در قبال  sms و تماس های افراد ناشناس و سودجو با اعضا تعاونی مسکن ندارد .

ضمنا جهت اطلاع از صحت و سقم sms های ارسالی به اعضا با تعاونی مسکن نظام دامبزشکی کرمانشاه تماس حاصل فرمایید .نوشته شده توسط عظیمی  | لینک ثابت |

دوشنبه بیست و پنجم آذر 1392 18:51

باتوجه به امکان افزایش قیمیت حق انشعاب آب از ابتدای دی ماه92 خواهشمند است جهت خرید انشعاب آب مبلغ10،000،000ريال را تا تاریخ92/9/29 به حساب تعاونی مسکن نظام دامبزشکی واریز نماییددرغیراینصورت عواقب ان بعهده عضو می باشد

نوشته شده توسط عظیمی  | لینک ثابت |

جلسه مجمع عمومی یکشنبه نوزدهم آبان 1392 12:51
نوبت دوم جلسه مجمع عمومی در تاریخ 92.7.19 راس ساعت 9 صبح تشکیل گردید که تصمیمات مشرحه زیر مورد تایید قرار گرفت و به تصویب مجمع عمومی رسید .

1- صورتهای مالی منتهی به سال 1391 توسط مدیرعامل تعاونی و بازرسان قرائت گردید و به تصویب مجمع عمومی رسید .

2- مصوب گردید که جرائم دیرکرد تسهیلات دریلفتی و خرید مصالح از موزخه 92/8/1 به ازاء هر یکصد هزار تومان سالانه 25% محاسبه و به عنوان جریمه دیرکرد درنظر گرفته شود /

3- مصوب گردید که امتیاز منفی برای واحد اعضائی که وجوه مورد درخواست تعاونی مسکن را در موعد مقرر به حساب واریز نمی کنند به ازاء هر یکصد هزار تومان در هر روز یک امتیاز منفی به امتیاز واحد آنها تعلق گیرد و در پایان پروزه در صورتی که امتیاز آنها باعث جابجایی واحد آنها گردد اعمال شود لازم به ذکر است که امتیاز مثبتی به واحدها تعلق نخواهد گرفت

4- مجمع به حذف آقایان کامبیز نادری فر ( فاز1) خدامراد غلامی (فاز 2) و خانم ناهید محمدی (فاز3) که بیشترین بدهی را در بین اعضاء و سرمایه گزاران تعاونی داشته اند در صورتی که تا مورخه 92/8/1 تمام بدهی خود را با تعاونی مسکن تسویه ننمایند رای موافق داد .

5- پرداخت سهم مشارکت توسط اعضاء با مهلت پرداخت 92/7/19 الی 92/8/1 به شرح زیر مورد تایید مجمع عمومی قرار گرفت :

 واحدای با متراژ 77 متر مربع مبلغ 10،000،000ريال

 واحدای با متراژ 82.5 متر مربع مبلغ 30،000،000ريال

 واحدای با متراژ 95 متر مربع مبلغ 50،000،000ريال

 واحدای با متراژ 105 و 107متر مربع مبلغ 60،000،000ريال

 واحدای با متراژ 117 و 122متر مربع مبلغ 80،000،000ريال

6- استعفای مدیرعامل تعاونی مسکن آقای افشین کرمی مورد موافقت مجمع عمومی قرار نگرفت .

7- عقد قرارداد خرید مصالح ساختمانی بصورت مدتی درصورتیکه تعاونی مسکن بودجه لازم جهت خرید نقدی را نداشت با در نظر گرفتن سود فروشنده بابت فروش مدتی مورد تصویب قرار گرفت .

8- از فاز 1 خانم ها لیلا مرادی و شیلان قادرسربازی و فاز 2 خانم سونیا ولیدی و آقای بهرام آدینه شاملکی و فاز 3 خانم ها فاطمه زنگنه و بیات به عنوان نمایندگان هر فاز جهت مطالبات تعاونی از اغضاء بدهکار تعیین . معرفی گردیدند

9- مصوب گردید درصورت تایید اداره گاز و نظام مهندسی لوله کشی گاز بصورت هر ده واحد با متراژ یکسان دارای یک کنتور واحد گاز باشند .

10- مصوب گردید لوله کشی کولر گازی بصورت روکار و بعد از اتمام سفید کاری و درصورت داشتن بودجه مالی توسط تعاونی و درغیر این صورت توسط خود تعضاء اجرگردد .

نوشته شده توسط عظیمی  | لینک ثابت |

اخطار سه شنبه هجدهم تیر 1392 9:23
در صورت عدم واریز وجه مورد درخواست تعاونی مسکن توسط اعضا ، روند اجرائی پروژه ها متوقف خواهد شد

نوشته شده توسط عظیمی  | لینک ثابت |

پرداخت سهم مشارکت یکشنبه پانزدهم اردیبهشت 1392 9:54
با توجه به مصوبه هیئت مدیره تعاونی مسکن نظام دامپزشکی کرمانشاه و مشخص بودن واحد های مسکونی اعضاء تعاونی مبلغ واریزی سهم مشارکت به ترتیب زیر بر اساس متراژ واحدها  می باشد .

واحدهای 95 متری مبلغ 80000000 ريال

واحدهای 82 متری مبلغ 50000000ِريال

واحدهای 77 متری مبلغ 30000000ريال

واحدهای 105 و 107 متری 80000000ريال

واحدهای 115 و 122 متری مبلغ 100000000ريال

مهلت پرداخت 92/02/14 الی 92/02/30

خواهشمند است جهت ادامه روند اجرایی پروژه وجه درخواستی را در موعد مقرر به حساب واریز نمایید .


نوشته شده توسط عظیمی  | لینک ثابت |

شنبه سی و یکم فروردین 1392 12:22
برای مشاهده اولویت بندی نهایی واحدهای پروژه یکصد واحدی نگین کسری آدرس زیر را وارد نمایید .

فاز 1

tmnd.blogfa.com/page/faz1

فاز2

tmnd.blogfa.com/page/faz2

فاز 3

tmnd.blogfa.com/page/faz3

نوشته شده توسط عظیمی  | لینک ثابت |

تسهیلات مسکن مهر یکشنبه یکم بهمن 1391 11:38
آندسته از اعضاء تعاونی مسکن که واجد شرایط دریافت تسهیلات مسکن مهر نمی باشند و یا موفق به اتنخاب جایگزین برای دریافت تسهیلات نشده اند هرچه سریعتر به دفتر تعاونی مراجعه نمایند در غیر اینصورت تمامی عواقب ناشی از آن بعهده عضو می باشد .

نوشته شده توسط عظیمی  | لینک ثابت |

تماس با ما دوشنبه هجدهم دی 1391 10:28
اعضاء تعاونی مسکن نظام دامپزشکی می تواند با استفاده از ابزار (( تماس با ما )) که در انتهای صفحه طراحی شده است نظرات و سئوالات خود را با مدیرعامل تعاونی مسکن و یا مهندسان فنی و اجرائی پروژه های درحال ساخت در میان گذاشته تا جواب به آدرس ایمیل آنها ارسال گردد

نوشته شده توسط عظیمی  | لینک ثابت |

\پرداخت سهم مشارکت شنبه دوم دی 1391 8:58

اعضاء فاز ۱و۲ مبلغ هشت میلیون تومان و اعضاء فاز ۳ مبلغ ده میلیون تومان

مهلت پرداخت تا آخر دی ماه ۹۱ می باشد.

نوشته شده توسط عظیمی  | لینک ثابت |

یکشنبه چهاردهم آبان 1391 10:59
توجه                                                             توجه

درصورت تغییر آدرس هرچه سریعتر نشانی آدرس جدید خود را به دفتر تعاونی مسکن اطلاع دهید در غیر اینصورت تمامی عواقب ناشی از آن به عهده عضو می باشد .

نوشته شده توسط عظیمی  | لینک ثابت |

پرداخت سهم مشارکت دوشنبه دهم مهر 1391 10:53

طبق مصوبه هیئت مدیره تعاونی مسکن نظام دامپزشکی کرمانشاه جهت اجرای کامل سفت کاری اعضای         فاز 1و 2 مبلغ ده میلیون ريال و اعضای فاز 3 مبلغ بیست میلیون ريال تا مورخه 91/7/20 به حساب تعاونی مسکن واریز نمایند

شماره حساب 2900/111/158571/1 نزد بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی کرمانشاه ( جهت فاز1و2)

شماره حساب 1400/501/3611 نزد بانک مسکن شعبه مرکزی کرمانشاه ( فاز3)

به نام تعاونی مسکن نظام دامپزشکی کرمانشاه

نوشته شده توسط عظیمی  | لینک ثابت |

وضعیت ثبت نام متقاضیان وام مسکن مهر دوشنبه سیزدهم شهریور 1391 10:38
اعضای تعاونی مسکن نظام دامپزشکی کرمانشاه ( فاز۱و۲و۳) جهت مشاهده تایید یا عدم تایید و همچنین علت تایید نشدن وام مسکن مهر آنها بر روی گزینه ادامه مطلب کلیک نمایند.

و دراسرع وقت نسبت به رفع نواقص ذکر شده اقدام نمایند در غیر اینصورت باید نسبت به عودت وام دریافتی به بانک مسکن با سود ۲۱٪ و جریمه۶٪ (جمعا ۲۷٪) اقدام نمایند

تذکر :

آن دسته از اعضایی که شرایط دریافت وام مسکن مهر را ندارند با توجه به محاسبه شدن اصل و سود با 27% هرچه سریعتر به دفتر تعاونی مسکن جهت معرفی به بانک مراجعه نمایید .ادامه مطلب
نوشته شده توسط عظیمی  | لینک ثابت |

مراحل اجرایی انجام شده پروژه های 140 واحدی یکشنبه پانزدهم مرداد 1391 10:31
مراحل اجرایی انجام شده پروژه های 140 واحدی تا تاریخ 92/08/18

فاز های 1و2

اجراییبلوک شرقیبلوک غربی
فنداسیون100%100%
اسکلت فلزی100%100%
سفت کاری تمام طبقات100%100%
شیب بندی و دورچینی بام و ایزوگام100%100%
نصب فریم و چهارچوب درب100%100%
گچ و خاک100%100%
تاسیسات فاضلاب95%95%
تاسیسات لوله کشی آب سوپر پایپ95%95%
برق شامل لوله گذاری و سیم کشیتا طبقه 3 مسکونی 100%
از 3 تا 10 مسکونی 35%
تاطبقه هفتم 100%
از هفتم تا دهم 35%
سنگچین دیوار حائل پشت ساختمان70%70%
سیمانکاری نمای جانبی100%90%
کاشی و سرامیک خریداری شده90%90%
درب و پنجره upvc وشیشه خریداری شده100%100%
متریال برق خریداری شده90%90%
خرید تاسیسات لوله کشی95%95%
اجرای پوکه ریزی کف واحد هاطبقه 10و7 و 6 و 4طبقات دوم تا دهم
اجرای نمای جنوبی

رابیتس بندی و فرم دهی 70%
 پلاستر زبره زیرسازی 100%

اجرای نمای شمالی                                             


۱

پروژه کاسپین فاز ۳:  تا تاریخ


92/08/18

۱- اجرای کامل اسکلت فلزی

۲-اجرای کامل بتن ریزی سقف طبقات و خرپشته

۳- اجرای کامل تیغه چینی و سفت کاری واحدها

۴-اجرای  کامل ملات گچ و خاک ( گل کچ) 

۵-اجرای  کامل لوله کشی فاضلاب طبقات مسکونی 

6- اجرای کامل لوله کشی آب طبقات مسکونی

7- اتمام پلاستر سیمان اضلاع شمالی و جنوبی

8-اجرای کامل  سنگ چینی رمپ پارکینگ

9- اجرای کامل شیب بندی و  آسفالت بام و ایزوگام

10- اجرای 40% از عملیات سیمان شسته نمای شرقی

11-  اجرای نمای کاذب نمای غربی با پیشرفت فیزیکی 100%


13- اجرای کامل پوکه ریزی کف تمام طبقات

14- اجرای کامل پلاستر سیمان (زیرکار و نرمه کشی) نورگیر شمالی و نورگیر جنوبی

15- خرید پروفیل upvc و شروع به ساخت درب و پنجره و همچنین نصب پنجرهای نمای غربی داخل نورگیرها

16- اتمام ساخت و نصب پروفیل فلزی درب و پنجره

17- خرید و تخلیه کاشی و سرامیک مورد نیاز


19-اتمام اجرای سقف کامپوزیت رمپ و بتن ریزی رمپ

20- دیوارچینی برروی دیوار حائل ظلع شرقی و اجرای سیمان پلاستر

21- اجرای پلاستر سیمان زیرکار دیوار حیاط روی دیوار حائل ساخت و نصب درب و شروع به نرمه کشی

22- شروع به اجرای ملات گچ و خاک سقف پارکینگ ها

23- اجرای کامل رایزر آب اصلی

24-اجرای کاشی بدنه طبقات 2و3و9و10


25- خرید ایزوگام موردنیاز جهت ایزولاسیون کف آشپزخانه و سرویسها و شروع عملیات اجرایی در شش طبقه28-چیدن دیواره داکت طبقات

 

 

نوشته شده توسط عظیمی  | لینک ثابت |

تکمیل اطلاعات در سایت مسکن مهر سه شنبه سوم مرداد 1391 10:45
کلیه اعضاء سرمایه گذار فازهای ۱و۲و۳ جهت تکمیل اطلاعات خود بر روی سایت مسکن مهر ......

جهت اطلاع بیشتر بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید


ادامه مطلب
نوشته شده توسط عظیمی  | لینک ثابت |